Thé Geographer @thegeographer0

2 weeks ago

🇬🇧Did you know that humanity is also polluting the furthest places? Earth orbit is filled with space garbage. Completed or retired satellite and its parts have formed a huge garbage dump in earth orbit. 900,000 pieces larger than 1 cm² orbit the earth at high speed. Of course, this causes a number of problems. The batteries, fuel tanks and rockets of satellites that have completed their mission cause major problems. Zenit missiles, especially from the USSR, pose a great danger. According to calculations, 40% of the space garbage was left by China, 27.5% by the USA and 25.5% by Russia. These objects circling the Earth at a speed of more than 27,000 km / h could put astronauts and satellites at great risk as a result of a miscalculation. Various studies are carried out on the collection of space garbage. NASA and ESA are working on satellite designs that will not create space junk. Among these designs, there are plans such as lowering the expired satellite to Earth by magnetic force. Space garbage collection is expected to begin in the next 5 years. #geografia #geography #science #nasa #space #earth #esa #usa #ussr #china #russia #satellite #planet #rocket #garbage #physics #astronomy

1 Comments

hoorenon

thegeographer0

🇹🇷İnsanlığın en uzaktaki yerleri de kirletenildiğini biliyor muydunuz? Dünya yörüngesi uzay çöpleri ile dolu. Görevini tamamlamış veya emekliye ayrılmış uydu ve parçaları dünya yörüngesinde devasa bir çöplük oluşturmuş durumda. Boyları 1 cm²'den büyük 900.000 tane parça dünyanın yörüngesinde yüksek bir hızla dönüyor. Tabii ki bu bir takım sorunlara da yol açıyor. Görevini tamamlamış uyduların batarları, yakıt tankları ve roketler büyük sorunlara sebep oluyor. Özellikle SSCB'den kalma Zenit füzeleri büyük tehlike oluşturmaktadır. Yapılan hesaplamalara göre uzay çöplerinin %40’ı Çin tarafından, %27,5’i ABD tarafından ve %25,5’i Rusya tarafından bırakılmış. Dünya’nın etrafında 27.000 km/saatten daha yüksek bir hızda turlayan bu nesneler, yanlış bir hesaplama sonucu astronotları ve uyduları büyük bir risk altında bırakabilir. Uzay çöplerinin toplanması konusunda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. NASA ve ESA, uzay çöpü yaratmayacak uydu tasarımları üzerinde çalışıyorlar. Bu tasarımlar arasında ömrü dolan uydunun manyetik kuvvetle Dünya’ya indirilmesi gibi planlar var. Uzay çöpü toplama çalışmalarının önümüzdeki 5 yıl içinde başlaması bekleniyor.

2 weeks ago

25 Likes