#چاوچاو photos & videos

just now

نژاد: بیچون فرایز نر ۲ماهه وارداتی جهت هماهنگی تماس بگیرید ‏ #animal_lover ارسال هوايى و زميني به تمام نقاط ايران✈️🚍 از تهران ‏Mobile : 0912-9277742 (نيكپور ) كامنت و sms پاسخ داده نميشود،لطفا فقط تماس بگيريد قيمتها در سايت هم ميباشد🔴🔵 لينك سايت در بالاى صفحه قسمت بيو ميباشد با سپاس🐾 🐶🐱🐶🐱🐶 ‏Www.sunnypet3.com #پامرانین #خرسی #سگ #پتشاپ #گلدن #جیبی #پودل #روباهی #سگ_بهترین_دوست_بشریت #مالتیز #عروسکی #پامر #شیتزو #دامپزشکی #یورکشایر #سامویید #چاوچاو #پیکینیز #سگ_خانگی

00
4 minutes ago

نژاد: بیچون فرایز نر ۲ماهه وارداتی جهت هماهنگی تماس بگیرید ‏ #animal_lover ارسال هوايى و زميني به تمام نقاط ايران✈️🚍 از تهران ‏Mobile : 0912-9277742 (نيكپور ) كامنت و sms پاسخ داده نميشود،لطفا فقط تماس بگيريد قيمتها در سايت هم ميباشد🔴🔵 لينك سايت در بالاى صفحه قسمت بيو ميباشد با سپاس🐾 🐶🐱🐶🐱🐶 ‏Www.sunnypet3.com #پامرانین #خرسی #سگ #پتشاپ #گلدن #جیبی #پودل #روباهی #سگ_بهترین_دوست_بشریت #مالتیز #عروسکی #پامر #شیتزو #دامپزشکی #یورکشایر #سامویید #چاوچاو #پیکینیز #سگ_خانگی

180
5 minutes ago

نژاد: بیچون فرایز نر ۲ماهه وارداتی جهت هماهنگی تماس بگیرید ‏ #animal_lover ارسال هوايى و زميني به تمام نقاط ايران✈️🚍 از تهران ‏Mobile : 0912-9277742 (نيكپور ) كامنت و sms پاسخ داده نميشود،لطفا فقط تماس بگيريد قيمتها در سايت هم ميباشد🔴🔵 لينك سايت در بالاى صفحه قسمت بيو ميباشد با سپاس🐾 🐶🐱🐶🐱🐶 ‏Www.sunnypet3.com #پامرانین #خرسی #سگ #پتشاپ #گلدن #جیبی #پودل #روباهی #سگ_بهترین_دوست_بشریت #مالتیز #عروسکی #پامر #شیتزو #دامپزشکی #یورکشایر #سامویید #چاوچاو #پیکینیز #سگ_خانگی

10
5 minutes ago

نژاد: بیچون فرایز نر ۲ماهه وارداتی جهت هماهنگی تماس بگیرید ‏ #animal_lover ارسال هوايى و زميني به تمام نقاط ايران✈️🚍 از تهران ‏Mobile : 0912-9277742 (نيكپور ) كامنت و sms پاسخ داده نميشود،لطفا فقط تماس بگيريد قيمتها در سايت هم ميباشد🔴🔵 لينك سايت در بالاى صفحه قسمت بيو ميباشد با سپاس🐾 🐶🐱🐶🐱🐶 ‏Www.sunnypet3.com #پامرانین #خرسی #سگ #پتشاپ #گلدن #جیبی #پودل #روباهی #سگ_بهترین_دوست_بشریت #مالتیز #عروسکی #پامر #شیتزو #دامپزشکی #یورکشایر #سامویید #چاوچاو #پیکینیز #سگ_خانگی

20
54 minutes ago

نخودِ پشمالوي عصباني😡😹😍 🥰😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 . . . .. ‎. #پتشاپ #دکتر_مهدوی #دکترمهدوی #اصفهان #دامپزشکی #دامپزشک #پت_شاپ #پت_شاپ_ا ٓنلاین #پت_شاپ_اینترنتی #سگ #سگ_ا ٓپارتمانی #سگ_نجس_نیست_نجس_افکار_کسانی_هست_که_بی_ا ٓزار_ترین_مخلوق_خدا_را_نجس_میدانند #سگ_بهترین_دوست_بشریت #سگها #سگ_من #گربه #گربه_ملوس #گربه_من #گربه_پرشین #گربه_ها #پامرانین #پامرانین_خرسی #پامرانین_روباهی #پامرانين #پامرین #هاسکی #چوچو #چاوچاو #پرنده

1772
1 hour ago

نژاد: پامرانین خرسی نروماده ۲ماهه وارداتی جهت هماهنگی تماس بگیرید ‏ #animal_lover ارسال هوايى و زميني به تمام نقاط ايران✈️🚍 از تهران ‏Mobile : 0912-9277742 (نيكپور ) كامنت و sms پاسخ داده نميشود،لطفا فقط تماس بگيريد قيمتها در سايت هم ميباشد🔴🔵 لينك سايت در بالاى صفحه قسمت بيو ميباشد با سپاس🐾 🐶🐱🐶🐱🐶 ‏Www.sunnypet3.com #پامرانین #خرسی #سگ #پتشاپ #گلدن #جیبی #پودل #روباهی #سگ_بهترین_دوست_بشریت #مالتیز #عروسکی #پامر #شیتزو #دامپزشکی #یورکشایر #سامویید #چاوچاو #پیکینیز #سگ_خانگی

50
1 hour ago

نژاد: پامرانین خرسی نروماده ۲ماهه وارداتی جهت هماهنگی تماس بگیرید ‏ #animal_lover ارسال هوايى و زميني به تمام نقاط ايران✈️🚍 از تهران ‏Mobile : 0912-9277742 (نيكپور ) كامنت و sms پاسخ داده نميشود،لطفا فقط تماس بگيريد قيمتها در سايت هم ميباشد🔴🔵 لينك سايت در بالاى صفحه قسمت بيو ميباشد با سپاس🐾 🐶🐱🐶🐱🐶 ‏Www.sunnypet3.com #پامرانین #خرسی #سگ #پتشاپ #گلدن #جیبی #پودل #روباهی #سگ_بهترین_دوست_بشریت #مالتیز #عروسکی #پامر #شیتزو #دامپزشکی #یورکشایر #سامویید #چاوچاو #پیکینیز #سگ_خانگی

120
1 hour ago

نژاد: پامرانین خرسی نروماده ۲ماهه وارداتی جهت هماهنگی تماس بگیرید ‏ #animal_lover ارسال هوايى و زميني به تمام نقاط ايران✈️🚍 از تهران ‏Mobile : 0912-9277742 (نيكپور ) كامنت و sms پاسخ داده نميشود،لطفا فقط تماس بگيريد قيمتها در سايت هم ميباشد🔴🔵 لينك سايت در بالاى صفحه قسمت بيو ميباشد با سپاس🐾 🐶🐱🐶🐱🐶 ‏Www.sunnypet3.com #پامرانین #خرسی #سگ #پتشاپ #گلدن #جیبی #پودل #روباهی #سگ_بهترین_دوست_بشریت #مالتیز #عروسکی #پامر #شیتزو #دامپزشکی #یورکشایر #سامویید #چاوچاو #پیکینیز #سگ_خانگی

60
1 hour ago

نژاد: پامرانین خرسی نروماده ۲ماهه وارداتی جهت هماهنگی تماس بگیرید ‏ #animal_lover ارسال هوايى و زميني به تمام نقاط ايران✈️🚍 از تهران ‏Mobile : 0912-9277742 (نيكپور ) كامنت و sms پاسخ داده نميشود،لطفا فقط تماس بگيريد قيمتها در سايت هم ميباشد🔴🔵 لينك سايت در بالاى صفحه قسمت بيو ميباشد با سپاس🐾 🐶🐱🐶🐱🐶 ‏Www.sunnypet3.com #پامرانین #خرسی #سگ #پتشاپ #گلدن #جیبی #پودل #روباهی #سگ_بهترین_دوست_بشریت #مالتیز #عروسکی #پامر #شیتزو #دامپزشکی #یورکشایر #سامویید #چاوچاو #پیکینیز #سگ_خانگی

20
1 hour ago

نژاد: پامرانین خرسی نروماده ۲ماهه وارداتی جهت هماهنگی تماس بگیرید ‏ #animal_lover ارسال هوايى و زميني به تمام نقاط ايران✈️🚍 از تهران ‏Mobile : 0912-9277742 (نيكپور ) كامنت و sms پاسخ داده نميشود،لطفا فقط تماس بگيريد قيمتها در سايت هم ميباشد🔴🔵 لينك سايت در بالاى صفحه قسمت بيو ميباشد با سپاس🐾 🐶🐱🐶🐱🐶 ‏Www.sunnypet3.com #پامرانین #خرسی #سگ #پتشاپ #گلدن #جیبی #پودل #روباهی #سگ_بهترین_دوست_بشریت #مالتیز #عروسکی #پامر #شیتزو #دامپزشکی #یورکشایر #سامویید #چاوچاو #پیکینیز #سگ_خانگی

70
1 hour ago

نژاد: گلدن رتریور نر ۲ماهه وارداتی جهت هماهنگی تماس بگیرید ‏ #animal_lover ارسال هوايى و زميني به تمام نقاط ايران✈️🚍 از تهران ‏Mobile : 0912-9277742 (نيكپور ) كامنت و sms پاسخ داده نميشود،لطفا فقط تماس بگيريد قيمتها در سايت هم ميباشد🔴🔵 لينك سايت در بالاى صفحه قسمت بيو ميباشد با سپاس🐾 🐶🐱🐶🐱🐶 ‏Www.sunnypet3.com #پامرانین #خرسی #سگ #پتشاپ #گلدن #جیبی #پودل #روباهی #سگ_بهترین_دوست_بشریت #مالتیز #عروسکی #پامر #شیتزو #دامپزشکی #یورکشایر #سامویید #چاوچاو #پیکینیز #سگ_خانگی

100
1 hour ago

نژاد: گلدن رتریور نر ۲ماهه وارداتی جهت هماهنگی تماس بگیرید ‏ #animal_lover ارسال هوايى و زميني به تمام نقاط ايران✈️🚍 از تهران ‏Mobile : 0912-9277742 (نيكپور ) كامنت و sms پاسخ داده نميشود،لطفا فقط تماس بگيريد قيمتها در سايت هم ميباشد🔴🔵 لينك سايت در بالاى صفحه قسمت بيو ميباشد با سپاس🐾 🐶🐱🐶🐱🐶 ‏Www.sunnypet3.com #پامرانین #خرسی #سگ #پتشاپ #گلدن #جیبی #پودل #روباهی #سگ_بهترین_دوست_بشریت #مالتیز #عروسکی #پامر #شیتزو #دامپزشکی #یورکشایر #سامویید #چاوچاو #پیکینیز #سگ_خانگی

100
1 hour ago

نژاد: گلدن رتریور نر ۲ماهه وارداتی جهت هماهنگی تماس بگیرید ‏ #animal_lover ارسال هوايى و زميني به تمام نقاط ايران✈️🚍 از تهران ‏Mobile : 0912-9277742 (نيكپور ) كامنت و sms پاسخ داده نميشود،لطفا فقط تماس بگيريد قيمتها در سايت هم ميباشد🔴🔵 لينك سايت در بالاى صفحه قسمت بيو ميباشد با سپاس🐾 🐶🐱🐶🐱🐶 ‏Www.sunnypet3.com #پامرانین #خرسی #سگ #پتشاپ #گلدن #جیبی #پودل #روباهی #سگ_بهترین_دوست_بشریت #مالتیز #عروسکی #پامر #شیتزو #دامپزشکی #یورکشایر #سامویید #چاوچاو #پیکینیز #سگ_خانگی

60
1 hour ago

نژاد: گلدن رتریور نر ۲ماهه وارداتی جهت هماهنگی تماس بگیرید ‏ #animal_lover ارسال هوايى و زميني به تمام نقاط ايران✈️🚍 از تهران ‏Mobile : 0912-9277742 (نيكپور ) كامنت و sms پاسخ داده نميشود،لطفا فقط تماس بگيريد قيمتها در سايت هم ميباشد🔴🔵 لينك سايت در بالاى صفحه قسمت بيو ميباشد با سپاس🐾 🐶🐱🐶🐱🐶 ‏Www.sunnypet3.com #پامرانین #خرسی #سگ #پتشاپ #گلدن #جیبی #پودل #روباهی #سگ_بهترین_دوست_بشریت #مالتیز #عروسکی #پامر #شیتزو #دامپزشکی #یورکشایر #سامویید #چاوچاو #پیکینیز #سگ_خانگی

20
1 hour ago

نژاد: گلدن رتریور نر ۲ماهه وارداتی جهت هماهنگی تماس بگیرید ‏ #animal_lover ارسال هوايى و زميني به تمام نقاط ايران✈️🚍 از تهران ‏Mobile : 0912-9277742 (نيكپور ) كامنت و sms پاسخ داده نميشود،لطفا فقط تماس بگيريد قيمتها در سايت هم ميباشد🔴🔵 لينك سايت در بالاى صفحه قسمت بيو ميباشد با سپاس🐾 🐶🐱🐶🐱🐶 ‏Www.sunnypet3.com #پامرانین #خرسی #سگ #پتشاپ #گلدن #جیبی #پودل #روباهی #سگ_بهترین_دوست_بشریت #مالتیز #عروسکی #پامر #شیتزو #دامپزشکی #یورکشایر #سامویید #چاوچاو #پیکینیز #سگ_خانگی

61
1 hour ago

نژاد: پامرانین خرسی نروماده ۲ماهه وارداتی جهت هماهنگی تماس بگیرید ‏ #animal_lover ارسال هوايى و زميني به تمام نقاط ايران✈️🚍 از تهران ‏Mobile : 0912-9277742 (نيكپور ) كامنت و sms پاسخ داده نميشود،لطفا فقط تماس بگيريد قيمتها در سايت هم ميباشد🔴🔵 لينك سايت در بالاى صفحه قسمت بيو ميباشد با سپاس🐾 🐶🐱🐶🐱🐶 ‏Www.sunnypet3.com #پامرانین #خرسی #سگ #پتشاپ #گلدن #جیبی #پودل #روباهی #سگ_بهترین_دوست_بشریت #مالتیز #عروسکی #پامر #شیتزو #دامپزشکی #یورکشایر #سامویید #چاوچاو #پیکینیز #سگ_خانگی

50
1 hour ago

نژاد: پامرانین خرسی نروماده ۲ماهه وارداتی جهت هماهنگی تماس بگیرید ‏ #animal_lover ارسال هوايى و زميني به تمام نقاط ايران✈️🚍 از تهران ‏Mobile : 0912-9277742 (نيكپور ) كامنت و sms پاسخ داده نميشود،لطفا فقط تماس بگيريد قيمتها در سايت هم ميباشد🔴🔵 لينك سايت در بالاى صفحه قسمت بيو ميباشد با سپاس🐾 🐶🐱🐶🐱🐶 ‏Www.sunnypet3.com #پامرانین #خرسی #سگ #پتشاپ #گلدن #جیبی #پودل #روباهی #سگ_بهترین_دوست_بشریت #مالتیز #عروسکی #پامر #شیتزو #دامپزشکی #یورکشایر #سامویید #چاوچاو #پیکینیز #سگ_خانگی

50
1 hour ago

نژاد: پامرانین خرسی نروماده ۲ماهه وارداتی جهت هماهنگی تماس بگیرید ‏ #animal_lover ارسال هوايى و زميني به تمام نقاط ايران✈️🚍 از تهران ‏Mobile : 0912-9277742 (نيكپور ) كامنت و sms پاسخ داده نميشود،لطفا فقط تماس بگيريد قيمتها در سايت هم ميباشد🔴🔵 لينك سايت در بالاى صفحه قسمت بيو ميباشد با سپاس🐾 🐶🐱🐶🐱🐶 ‏Www.sunnypet3.com #پامرانین #خرسی #سگ #پتشاپ #گلدن #جیبی #پودل #روباهی #سگ_بهترین_دوست_بشریت #مالتیز #عروسکی #پامر #شیتزو #دامپزشکی #یورکشایر #سامویید #چاوچاو #پیکینیز #سگ_خانگی

60
1 hour ago

نژاد: پامرانین خرسی نروماده ۲ماهه وارداتی جهت هماهنگی تماس بگیرید ‏ #animal_lover ارسال هوايى و زميني به تمام نقاط ايران✈️🚍 از تهران ‏Mobile : 0912-9277742 (نيكپور ) كامنت و sms پاسخ داده نميشود،لطفا فقط تماس بگيريد قيمتها در سايت هم ميباشد🔴🔵 لينك سايت در بالاى صفحه قسمت بيو ميباشد با سپاس🐾 🐶🐱🐶🐱🐶 ‏Www.sunnypet3.com #پامرانین #خرسی #سگ #پتشاپ #گلدن #جیبی #پودل #روباهی #سگ_بهترین_دوست_بشریت #مالتیز #عروسکی #پامر #شیتزو #دامپزشکی #یورکشایر #سامویید #چاوچاو #پیکینیز #سگ_خانگی

1752
1 hour ago

نژاد: پامرانین خرسی نروماده ۲ماهه وارداتی جهت هماهنگی تماس بگیرید ‏ #animal_lover ارسال هوايى و زميني به تمام نقاط ايران✈️🚍 از تهران ‏Mobile : 0912-9277742 (نيكپور ) كامنت و sms پاسخ داده نميشود،لطفا فقط تماس بگيريد قيمتها در سايت هم ميباشد🔴🔵 لينك سايت در بالاى صفحه قسمت بيو ميباشد با سپاس🐾 🐶🐱🐶🐱🐶 ‏Www.sunnypet3.com #پامرانین #خرسی #سگ #پتشاپ #گلدن #جیبی #پودل #روباهی #سگ_بهترین_دوست_بشریت #مالتیز #عروسکی #پامر #شیتزو #دامپزشکی #یورکشایر #سامویید #چاوچاو #پیکینیز #سگ_خانگی

80
1 hour ago

نژاد: پامرانین خرسی نروماده ۲ماهه وارداتی جهت هماهنگی تماس بگیرید ‏ #animal_lover ارسال هوايى و زميني به تمام نقاط ايران✈️🚍 از تهران ‏Mobile : 0912-9277742 (نيكپور ) كامنت و sms پاسخ داده نميشود،لطفا فقط تماس بگيريد قيمتها در سايت هم ميباشد🔴🔵 لينك سايت در بالاى صفحه قسمت بيو ميباشد با سپاس🐾 🐶🐱🐶🐱🐶 ‏Www.sunnypet3.com #پامرانین #خرسی #سگ #پتشاپ #گلدن #جیبی #پودل #روباهی #سگ_بهترین_دوست_بشریت #مالتیز #عروسکی #پامر #شیتزو #دامپزشکی #یورکشایر #سامویید #چاوچاو #پیکینیز #سگ_خانگی

130
2 hours ago

#چاوچاو برای اطلاعات بیشتر با شماره بیو تماس بگیرید یا در کانال تلگرام عضو باشین Telegram id : @vanakpet

220
2 hours ago

درود و عرض ادب خدمت همراهان عزیز.🌹🌹🌹🌹🌹 بیماری و بدبختی محصول خلاف قانون محبت کردن، حرکت کردن است. بهترین باشید🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 #سگ_خانگی #سگ_من #سگ_پاکوتاه #تتلو #تتو #توله_سگ_های_دوس_داشتنی #مطب_دامپزشکی_دکتر_امین #کلینیسین_دامپزشکی #کلینیک_دامپزشکی #پتشاپ_دکتر_امین #پتشاپ_آنلاین #شیتزو #پامرانین_بوو #چاوچاو

60
2 hours ago

💛💛🐶💛💛 خیلی ریلکس هستن😂😂 .(با صدا ببینید ) ‎برای بازدید و هماهنگی با ما در ارتباط باشید🙏🌹 @petshop_skypet 09125723037 ‎🐶اسکای پت🐶 با پت شاپ مجهز و کامل از بهترین برندها🔥 . #سگ_ا ٓپارتمانی #شیتزو #شیتزوسوپرفلت #پامرانین_خرسی #پامرانین_عروسکی #پیکینیز #پیکینیز_امپریال #سگ #پاگ #چاوچاو #پودل #داشهوند #کاوالیر #گلدنرتریور #گلدن #روتوايلر #ژرمن_شپرد #عشقولانه#doushhound #dog #shihtzu#chowchow #pomeranian #پت_شاپ #سگ #گربه #محبت #دوست #کتونی #کت #باحال

781
2 hours ago

توله چاو چاو سوپر چمپيون ١٠٠٪ اصيل 👉🏻 ‏🇷🇺وارداتی از كشور روسيه🇷🇺 دارای میکروچیپ و پاسپورت👌🏻 نر موجود ٢ ماهه با مدارك بهداشتي 💰قيمت : تماس 📱 ارسال هوايى و زميني به تمام نقاط ايران✈🚍 از تهران ‏Mobile : 0912-3780604 (طاهري ) كامنت و sms پاسخ داده نميشود،لطفا فقط تماس بگيريد 🐶🐱🐶🐱🐶🐱 #پامرانین #بو #پومرانین #مالتیز #یورکشایر #پودل #تیکاپ #چاوچاو #پاگ #سگ #پیکینیز #شیتزو #حیوان #خانگی #خرید #فروش #گربه #پرشین #هاسکی #love #pet #me #pomeranian #passport #dr #sa ‏le

130
2 hours ago

😍 😍 به سلامتی رفت خونه جدیدش ایشالا خوشبخت بشه و برکت بیاره با خودش ❤❤ . 🌹 جهت هماهنگی لطفا تماس بگیرید : ۰۹۳۵۲۲۵۶۴۰۰ ۰۹۳۵۲۲۵۶۴۰۰ . . . #پامر #پامرانیان #پامرانین #سگ #شيتزو #ژرمن #دامپزشك #حيوان #حيوانات #حمايت_حيوانات #سگ_ا ٓپارتماني #پومر #گربه #روتوايلر #بولداگ #شيهوا #چاوچاو #اشپيتز #پودل #داشهوند #جرمن #ارايش_سگ #پيتبول #دوبرمن

4850
3 hours ago

دالمیشن دختر اصیل ۳ ماهه اطلاعات کامله لطفا جهت اطلاع از قیمت تماس . ..‌ . #دالمیشن_اصیل #دالمیشن #دالمیشن_وارداتی . . . .This cpmplex is construct to support Dogs and Cats. our job is to help protect and nourish them. our complex is working under the vaterinary organization. we love animals 📲📲09121063531 . . . .🐶🐶🐶❤️🐶🐶🐶 🦊🦊🦊❤️🦊🦊🦊 ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ . ‎لطفا دوستاتون رو تگ كنين🙏🙏🙏 🐮🐮🐮🐮 🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐷 🐕🐶🐕🐶🐩🐶🐕🐩🐩🐕🐶🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮 ‎تلفن تماس 09121063531 ‎ايدي كانال تلگرام: panik_pet1 . ‎ #پامر #شيتزو #ژرمن #پيكينيز #سگ_آپارتماني #فروش_سگ #فرنچ_بولداگ #فرنچ #بوفيس #بيگل #مالتيز #پومر #يورك_شاير #گلدن_روتريور #چاوچاو #بولداگ #شيتزو_ترير #چاوچاو #شي_هواهوا #امپريال #كاوالير #پامرانين #داشهوند

6857

Top photos & videos on #چاوچاو

1 weeks ago

#puppy #biting Need Your Control . برای گاز گرفتن توله ها لازمه مدیریت کنید . البته این موضوع در حوزه کاری مربی های عزیز هستش و در تخصص من نیست . پیشنهاد میکنم برای رفع ناهنجاری ها از مربی های با تجربه استفاده کنید . تجربیات خودتون رو کامنت کنید 😉😉😉. #سگ #تربیت_سگ #پاپی #گازگرفتن #گاز #سگ_وحشی #سگ_آپارتمانی #سگ_گله #چاوچاو #چاو #چاووشی #چیلا #گلبا #ارش_باباپور

4.6k81
3 weeks ago

❤️♻️❤️ من هر وقت زبون #چاوچاو میبینم یاد لبو میوفتم 😂😂😂. این چاوچاو های خوشگل اماده تحویله . جنسیت و قیمت ها تو استوری همیشه درج میشه . خواهشمندیم با دقت پیج رو ببینید . #سگ #چاوچاو #chow #chowchowpuppy #chowchow

3.4k104
2 days ago

🐶❤️ حتما میدونین که رابطه ای که بین شما و توله ای که از چند روزگی بزرگش کردین، به یه رابطه دوستی عمیق و جدانشدنی تبدیل میشه که هردو ازش لذت میبرین.❤️شما تا حالا از یه توله سگ نوزاد مراقبت کردین؟ مراقبت از اون چه سختی هایی داشته؟ الان اون سگ چند سالشه؟ چه توصیه هایی برای کسایی دارین که یه سگ نوزاد پیدا کردن؟ لطفا تجربتون برای ما دایرکت کنین.❤️🐶 🆔 @Petian .ir _______________________ ❓سوال مکرر شما عزیزان بابت تبلیغات 📌جهت تبلیغات در پیج پتیان، لطفا شمارتونو برای ما دایرکت کنین تا کارشناسان مربوطه با شما تماس بگیرن. 🌟پتیان، مجله اینترنتی پت ها🌟 . . . . . . . #آموزش_سگ_در_منزل #آموزش_سگ #اموزش_سگ #آموزش_سگ_کار #آموزش_سگ_خانگی #توله_سگ #تولهسگ #سگ_آپارتمانی #پودل #پومر #پامرانین #هاسکی #چاوچاو #شیواوا #چیواوا #سگ #دانستنی_سگها #پت #تبلیغات #تبلیغات_اینستاگرام #سگ_عروسکی #سگ_خانگی #دوست_مهربان_من

1.2k35
8 hours ago

😍😍😍😍😍 نژاد:شیتزو عروسکی وضعيت:ماده ونر ۲ماهه . . . . . . . . شماره تماس جهت بازدید حضوری 📱 09195959439 . . . #كلينيك #كاوالير #كادو #گل #چاوچاو #شيتزو #هديه #عشق #همسر #بچه #شي_هواهوا #خنده #دختر ٓرايشي #پامرانین #پاگ #عروسكى #٩٨ #بولداگ_انگلیسی #يوركشاير #پودل_عروسکی #tidapetq #tidapet

1.3k45
5 days ago

. چاو چاو‭  ‬نژاد‭ ‬تک‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬قدیمی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬جزو‭ ‬اولین‭ ‬گروه‌های‭ ‬جدا‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬گرگ‌هاست‭ ‬و‭ ‬تحلیل‭ ‬DNA‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬که‭ ‬منشا‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬سیبری‭ ‬و‭ ‬مغولستان‭ ‬بر‭ ‬می‌گردد‭ ‬و‭ ‬بعدها‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬سگ‭ ‬نگهبان‭ ‬قلعه‭ ‬در‭ ‬چین‭ ‬استفاده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ چاو چاو ‬ها‭ ‬سگ‌های‭ ‬خیلی‭ ‬فعال‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬تحرکی‭ ‬نبوده ‬پس‭ ‬برای‭ ‬نگهداری‭ ‬در‭ ‬آپارتمان‭ ‬مناسب‌اند‭ ‬اگرچه‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬بی‭ ‬قراری‭ ‬و‭ ‬ملالت‭ ‬نیازمند‭ ‬ورزش‭ ‬و‭ ‬بازی‭ ‬روزانه‭ ‬نیز‭ ‬هستند‭. ‬این‭ ‬نژاد،‭ ‬وفاداری‭ ‬بسیار‭ ‬عمیقی‭ ‬به‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬خود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬اکثرا‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬یا‭ ‬دو‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬خانواده‭ ‬بیشتر‭ ‬است  نظرتون رو راجب این نژاد برامون کامنت کنید😍 #سگ_جیبی #سگها #سگ_من #سگ #سگ_بهترین_دوست_بشریت #سگ_نگهبان #سگ_خانگی #سگها_فرشته_های_ابدی #سگهای_خانگی #سگ_عروسکی #سگا #سگ_جیبی #سگها #سگ_من #سگ_بهترین_دوست_بشریت #سگ_نگهبان #سگ_خانگی #سگها_فرشته_های_ابدی #سگهای_خانگی #سگ_عروسکی #سگا #سگ_تربیت_شدهabadan_dg_hotel #چاوچاو

34711
2 weeks ago

نژاد: بیچون فرایز نر ۲ماهه وارداتی جهت هماهنگی تماس بگیرید ‏ #animal_lover ارسال هوايى و زميني به تمام نقاط ايران✈️🚍 از تهران ‏Mobile : 0912-9277742 (نيكپور ) كامنت و sms پاسخ داده نميشود،لطفا فقط تماس بگيريد قيمتها در سايت هم ميباشد🔴🔵 لينك سايت در بالاى صفحه قسمت بيو ميباشد با سپاس🐾 🐶🐱🐶🐱🐶 ‏Www.sunnypet3.com #پامرانین #خرسی #سگ #پتشاپ #گلدن #جیبی #پودل #روباهی #سگ_بهترین_دوست_بشریت #مالتیز #عروسکی #پامر #شیتزو #دامپزشکی #یورکشایر #سامویید #چاوچاو #پیکینیز #سگ_خانگی

2.1k92
1 weeks ago

کیا این مشکل با پت هاشون دارن؟؟🤣🤣 . . . . . . . . شماره تماس جهت بازدید حضوری 📱 09195959439 . . پ.ن:این ویدیو جنبه فان‌دارد دوستان همیشه در صحنه🙏🏻❤️ . #كلينيك #كاوالير #كادو #گل #چاوچاو #شيتزو #هديه #عشق #همسر #بچه #شي_هواهوا #خنده #دختر ٓرايشي #پامرانین #پاگ #عروسكى #٩٨ #بولداگ_انگلیسی #يوركشاير #پودل_عروسکی #tidapet #tidapet

10.3k354
2 weeks ago

نژاد: پامرانین خرسی چمپیون نر ۲ماهه وارداتی جهت هماهنگی تماس بگیرید ‏ #animal_lover ارسال هوايى و زميني به تمام نقاط ايران✈️🚍 از تهران ‏Mobile : 0912-9277742 (نيكپور ) كامنت و sms پاسخ داده نميشود،لطفا فقط تماس بگيريد قيمتها در سايت هم ميباشد🔴🔵 لينك سايت در بالاى صفحه قسمت بيو ميباشد با سپاس🐾 🐶🐱🐶🐱🐶 ‏Www.sunnypet3.com #پامرانین #خرسی #سگ #پتشاپ #گلدن #جیبی #پودل #روباهی #سگ_بهترین_دوست_بشریت #مالتیز #عروسکی #پامر #شیتزو #دامپزشکی #یورکشایر #سامویید #چاوچاو #پیکینیز #سگ_خانگی

1.9k112