#بعدپنجم photos & videos

39 minutes ago

. . . ✨درود سروران گرامی✨ — بیست و سومین جلسه ی مراقبه ی گروهی امشب تا کمتر از یکساعت دیگر رأس 23:30 برگزار میشود به مدت 20دقیقه... ★ دوستان خود را بی خبر نزارید ★ —نحوه ی انجام مراقبه محدودیتی ندارد و هر کس بنابر سلیقه شخصی میتواند عمل کند... در بسیاری از پستهای کانال هم به نحوه ی مراقبه کردن اشاره شده است اما اساس آن راحت نشستن با چشمانی بسته و «توجه به دم و بازدم» و هیچ کاری نکردن است.... ⚜💖 شڪــــــر برای وجودتان 💖⚜ ╭━━⊰✨🌸✨⊱━━╮ @Groupmeditation2020 ╰━━⊰✨🌸✨⊱━━╯ . . . #مدیتیشن #مراقبه #مراقبه_گروهی #زمان_حال #آرامش_درون #منبع #جهان_هستی #نیروی_درون #مدیتیشن_گروهی #کیمیاگری_درون #نور #زمین_نو #ارتعاش #فرکانس_مثبت #آلفا #راهنمای_درون #خودشناسی #اشو #کارما #بعدپنجم #معبدروح #meditation #osho #relaxation

20
42 minutes ago

. . . #مدیتیشن 🦋🌿🎋🦋🌿🎋🦋🌿🎋🦋🌿🎋🦋 🔸 ـ ـ ـ یک مدیتیشن متفاوت برای شما عزیزان ... : — : ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺻﺎﻑ ، ﺭﻭﯼ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﯾﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﺯﺍﻧﻮ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ، و یا درازکشیده در یک مکان آرام ﺭﺍﺣﺖ باشید ... ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻭ ﻋﻤﯿﻖ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﻭ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺧﻮﺩ ﺑﺸﻤﺎﺭید ، ﺗﺎ ﺩﺭ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺸﯽ ﮊﺭﻑ ﻓﺮﻭ ﺭﻭﯾﺪ... — ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ : ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺷﻤﺎ ﺭﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺧﺎﮎ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﻭﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ... ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍنید ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺩﺭ ﺧﺎﮎ ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺍﺭﺩ ، ﺁﻥ ﺭﺍ “ﺭﯾﺴﻤﺎﻥ ﺯﻣﯿﻨﯽ ” ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯿﻢ — ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ : ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺯﻣﯿﻦ ، ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﯾﺴﻤﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ [ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﯼ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺍﺯ ﭘﺎﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ‏ ] ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺎﯼ ﺗﻦ ﺗﺎ ﻓﺮﻕ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ... ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯿﺪ ... — ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﯾﻨﺎﺕ ﺍﺯ ﻓﺮﻕ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺴﻤﺘﺎﻥ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺭﯾﺴﻤﺎﻥ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻭ ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﻓﺮﻭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ... — ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺍﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺩﺭ ﺗﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺁﻣﯿﺰﺩ ... ❇️ ... ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ، انرژی کائنات را در روح و جسم شما به تعادل میرساند ... 🌻🌾🌻🌾🌻🌾🌻🌾🌻🌾🌻🌾🌻🌾 ╭━━⊰✨🌸✨⊱━━╮ @Groupmeditation2020 ╰━━⊰✨🌸✨⊱━━╯ . . . #مدیتیشن #مراقبه #مراقبه_گروهی #زمان_حال #آرامش_درون #منبع #جهان_هستی #نیروی_درون #مدیتیشن_گروهی #کیمیاگری_درون #نور #زمین_نو #ارتعاش #فرکانس_مثبت #آلفا #راهنمای_درون #خودشناسی #اشو #کارما #بعدپنجم #معبدروح #meditation #osho #relaxation

30
5 hours ago

کسی که مورد عشق مطالعه می کند، مانند کسی است که از روی نقشه کوههای هیمالیا اطلاعات بدست می آورد. نقشه خوانی کوهنوردی نیست! شما اگر به نقشه اعتقاد پیدا کنید، کوهنوردی را از دست می دهید. وقتی غرق در نقشه می شوید، حتی اگر کوه در مقابلتان باشد، آن را نخواهید دید. کوه در مقابل شماست ولی چشمان شما پر از نقشه است، نقشه های متفاوت. نقشه هایی در مورد کوههای مشابه که توسط کاشفان متفاوتی تهیه شده است. یکی ممکن است از جبهه شمالی صعود کرده باشد و دیگری از جبهه غربی. بنابراین نقشه های متفاوتی تهیه کرده اند. قرآن و انجیل و گیتا نقشه های متفاوتی از یک حقیقت هستند. اما تو سرشار از نقشه ای و زیر بار سنگین این ایستادن این نقشه ها کوفته شده ای. حتی نمی توانی یک سانتی متر حرکت کنی. تنها با ایستادن در مقابل کوه نمی توان کوهنوردی کرد. قلل بکر دیگر گاهی در روشنایی صبحگاهی چون طلا می درخشند، اما شما انگیزه ای برای تماشای آن ندارید. و هشیاری کردن شده همان عقل است. به اصطلاح، روشنفکری شما هوش واقعی نیست؛ بلکه ظاهرا روشنفکرمابی است. هو جسدی بیش نیست، می توانید آن را با مرواریدهای درشت الماس و زمرد تزئینش کنید، اما جسد، جسد است و حیات داشتن مقوله ای کاملا متفاوت است. #چشمسوم #چاکرا #جفت_روحی #خودبرتر #خودشناسی #خودباوري #هوش_هيجاني #عزت_نفس #عصر_آکواریوس #قانون_جذب #قانون_ارتعاش #قدرت_درون #صدای_درون #کارما#کندالینی #مدیتیشن #مراقبه #مدیتیشن_چشم_سوم #نیروی_برتر #توحید #انسان_جديد #اشو #بیداری_معنوی #شکرگزاری #وحدت_وجود #راز #بعدپنجم #ماتریکس #gambron #meditations

1521
5 hours ago

بررسی فرکانس #ویروس #کرونا فرکانس این ویروس بین حدود 5.5 هرتز و 14.5 هرتز است در محدوده‌ی بالاتر فعال نیست و در فرکانس 25.5 هرتز می‌میرد. در جاهای که فرکانس کمتر از این حد باشد ویروس فعال شده، خطرناک هست و حالا وضعیت ما در این شرایط چگونه هست! اگر ما در این حالت‌ها و در ارتعاش بالا باشیم هیچ ویروسی تاثیری بر ما نخواهد داشت فرکانس سخاوت 25 هرتز فرکانس سپاس 45 هرتز سپاسگزاری با قلب 140 هرتز حس وحدت و همدلی با دیگران 144هرتز فرکانس رحمت 150 هرتز عشق بی قید و شرط 205 هرتز پس مطمئن باشیم اگر در این حالات بمانیم فرکانس ما می‌تواند دنیای متفاوت‌تر خلق کند.. در هزارساله اخیر فرکانس سیاره زمین 7.6 هرتز بوده و حالا با یک شوک عظیم به سرعت در حال افزایش یافتن است پس سعی کنیم با فرکانس بالای سیاره هماهنگ شویم.. انسانهای با ارتعاش پائین که در ترس هستند، فرکانس آنها 0.2 تا 2.2 هرتز ارتعاش دارد ترس را رها کنیم و در ارتعاش بالاتر بمانیم، تا همواره سالم باشیم. #cleaning #holyfirereiki #holyfire #هولی_فایر_ریکی #ریکی #هولی_فایر_ریکی_مستر #انرژی_درمانی #معجزه #الوهیت #آگاهی #آرامش #مدیتیشن #مراقبه #عصر_اکواریوس #بعدپنجم #بی_ذهنی #ساتوری #عشق_کیهانی #نورکبهانی @soltanpourshahla @soltanpourshahla @soltanpourshahla

270
7 hours ago

در کانال زایمان هستیم. تاریکی و حیرت و سرگردانی و دلهره و فشارهای سخت از هر طرف جسم و روح بشریت رو به درد آورده. متوجه یه اوضاع غیرعادی شده ایم و میدونیم یه خبرهایی هست اما نمی دونیم چیه. مادر زمین درد میکشه، می لرزه ، فریاد میزنه و آتش از دهانش زبانه میکشه از این حجم درد و فشار .اما خوشحاله چون خبر داره که بزودی فارغ و آسوده میشه . ما هم خوشحال باشیم که در پس این همه درد و فشار ، تولد و رهایی و نور در انتظاره... #نور #آگاهی #رهایی #رخداد #فرکانس #بعدپنجم #زمین_جدید #فرازمینیها #فدراسیون_کهکشانی_نور #لایتورکرها

7818
9 hours ago

اگر بتوانی ببینی که هیچ فکری مال تو نیست زمانی که تو بیننده ای، افکار تبدیل به موضوع می شوند وقتی در سکوت به افکار نگاه می‌کنی ببینده خواهی بود مشاهده گر و افکار در برابرت جاری خواهند شد و اگر عمیق نگاه کنی و عمیق احساس کنی خواهی دید که ریشه ای وجود ندارد آن ها می آیند و می روند و تو قربانی هستی با آن ها هم هویت شده ای هنگامیکه هشیار میشوی و به خودت می آیی به این چرندیات که حاضر بودی به خاطرشان بمیری میخندی آن موقع حاضر نیستی حتی ذره اي برای آنها ارزش قائل باشی آنها به تو تعلق ندارند #اوشو #چشم_سوم #چاکرا #جهان_موازی #خودشناسي #خود_برتر #عصرآکواریوس #فرکانس #قانون_ارتعاش #قانون_جذب #کارما #کائنات #نیروی_برتر #خواب #مدیتیشن_چشم_سوم #اوﺷﻮ #انسان_جديد #لایت_ورکر #بیداری_معنوی #بعدپنجم #شکر_گذاری #راز #ماتریکس #مدیتیشن

211
10 hours ago

پس فقط کافیه احساس خوب داشته باشیم و آن را حفظ کنیم. فردایی وجود ندارد , وقتی فردا برسد باز هم همین الان هست . پس هر لحظه در واقع همین الان هست. ‌ پس کافیست همین الان هر جا که هستم فقط از همون لحظه لذت ببرم، کاری نداشته باشم فردا چه می شود .. حتی اگه پیش بینی دارم که بدترین پیش می آید. وقتی تمرین کنم که فقط همین الان و لحظه که واقعا وجود دارد و می بینم را زندگی کنم آنگاه از فاصله بین گذشته و آینده لحظه حال، خود واقعیم و اون احساس خوب را پیدا میکنم . وقتی احساسم خوب بشه، هر لحظه را عالی خلق می کنم , چون در فرکانس کاملا مساوی با منبع انرژی ( خدا ) و خواسته هام هستم. ‌ یادمون باشه کسی که احساسش خوبه نمیتونه اتفاق یا هر چیز بد خلق کنه. ‌ پس رها کن، به خودت ( خدا ) و به مسیری که قبل از آمدن به اینجا چیدی اعتماد کن و برو جلو. آدرین @3d_5d_earth444 💜💜💜 #آگاهی #بعدپنجم #حال_خوب #احساس_خوب #آینده #عشق #بیداری_معنوی #آدرین

1122
10 hours ago

نکته دوم – در دقایق اول ویدیو، مدل زمین تخت به ساده ترین حالت ممکن به تصویر کشیده شده است. درواقع یکی از ایرادات بزرگی که به زمین مسطح وارد است و خود ما نیز آن ایرادات را قبول داریم، نقشه و مدل زمین مسطح است. اما در طول این سالها مدل های مختلف اصلاحی برای بهبود و رفع ایرادات مطرح شده که پیشرفت های چشمگیری داشته است. درواقع آنچه در ابتدای کلیپ میبینید، یک طرح تخیلی از زمین مسطح است و خورشید و ماه، آنطور که در ویدیو نشان داده شده، به دور زمین درحال چرخش نیستند، مسیر خورشید و ماه به حالت مخروطی است. و در طول سال با جابجایی های مختلف خورشید، روز و شب و فصل ها ایجاد میشوند. در ادامه، نقشه و مدل دیگری از زمین مسطح مطرح شده که بسیار منطقی تر و جالب تر از نقشه و مدل اولیه می باشد. البته هنوز در حال توسعه است اما میتوانید موارد بسیاری را که نقشه قبلی ناتوان در توضیح آن می باشد، به راحتی و با روش علمی توضیح دهد. میتوانید تصویری ساده از نقشه و این مدل جایگزین اصلی مدل قبلی زمین مسطح خواهد شد. آدرین @3d_5d_earth444 #بعدپنجم #آگاهی #زمین_تخت

1068
14 hours ago

رزونانس #شومان سه شنبه 29 سپتامبر 2020 / 8 مهر 1399 . . #فرکانس زمین جدید را در این صفحه دنبال کنید و جهت حمایت این پست را استوری کنید و پیج مارا تگ کنید. . #فرکانس #زمین_جدید #فرکانس_زمین #فرکانس_زمین_جدید #عصرآکواریوس #عصر_آکواریوس #بعدپنجم #بعد_پنجم #قیامت #schumannresonance #newearth #5dimension #spritual #sprituality

1714
14 hours ago

همانطور که میدانید قانون جذب به ما میگه که دوست داشتن، دوست داشتن را جذب می کنه. به همین خاطر است که برای داشتن چیزهایی که توی زندگی نیاز دارید یا می خواهید بهش برسید باید بدانید که چطور به آن ارتعاش بفرستید. قطعا چیزی که به آن تمرکز کنید را به دست خواهید آورد . خیلی مراقب نحوه ی تمرکز و ارسال ارتعاشات باشید و اینکه بجز ارسال ارتعاش و تمرکز باید حتما به سمت آن خواسته قدم بردارید و نیت و عمل خود را همسو کنید #جذب #کاینات #رخداد #زمین_جدید #بعدپنجم

560
16 hours ago

💎افرادی که دائما در حال جستجوی خداوند هستند و به دنبال او حیران و سرگردانند او را نمی یابند ولی انهایی که به جای جستجو شروع به زندگی براساس انچه خداوند خواسته است می کنند خدا را می یابند.یافتن خداوند با زندگی براساس انچه او میخواهد امکان پذیر است نه  جستجوی او.جستجو به دنبال او نوعی فلسفه بافی است و فلسفه به هیچ وجه پل ارتباطی میان انسان و خداوند نیست بلکه دیواری است که مانع برقراری ارتباط می شود. قرن هاست که اموزش داده می شود زمان دارای سه بخش گذشته ،حال و اینده است.در صورتی که کاملا اشتباه است زیرا زمان تنها دارای دو بخش گذشته و اینده است.لحظه ی حال اصلا مربوط به زمان نمی شود.لحظه ی حال بخشی از جاودانگی است.گذشته و اینده مربوط زمین و زمینیان است ولی لحظه ی حال مربوط به اسمان است.گذشته و اینده مربوط به ذهن است ولی لحظه ی حال به اگاهی و هوشیاری بازمی گردد. ایا تاکنون فکر کرده اید که با کلمه ی .خداوند . غیر از زمان حال هیچ زمانی را نمی توان استفاده کرد .نمی توانیم بگوییم (خداوند بود )،نمی توانیم بگوییم (خداوند خواهد بود ) تنها می توانیم بگوییم ( خدا هست ) خدا همیشه هست ،در واقع خداوند به معنای (بودن ) است و (بودن ) به معنای خداست. همیشه در لحظه ی حال باشید .هر گاه احساس کردید در حال بازگشت به گذشته هستید ،حتی برای لحظه ای هم درنگ نکنید و بلافاصله ارتباط خود را با گذشته قطع کنید .هر گاه احساس کردید در حال نقشه کشیدن و رویا دیدن درباره ی اینده هستید ،در همان لحظه ارتباط خود را با اینده قطع  کنید .دائما خود را به لحظه ی حال بازگردانید و همیشه در حال باشید .در ابتدا مشکل است ،انسان دائما فراموش می کند ولی به تدریج عادت خواهید کرد .روزی که انسان در لحظه ی اکنون مستقر شود و دیگر به گذشته  و اینده منحرف نشود ،روز بزرگی خواهد بود چرا که در این روز انسان به بعد دیگری از هستی منتقل میگردد ،بعد جاودان هستی ،بعد الهی هستی....... . اشو . . . . . . . . . . . . . . @path__of__light @the .world.is.beautiful8 #بیداری_معنوی #مدیتیشن #مراقبه_ذهن #روح_برتر #بذرستاره_ای #بعدپنجم #زمین_جدید #عصرآکواریوس 🌎 #کائنات_به_درستی_کارش_رو_انجام_میده 🌠 #خودشناسی_و_تحول_درون #ایمان #متافیزیک #خداوند #نور #فرشتگان_مقرب #چشم_سوم #یونیورس #جهان_هستی #کارما#حس_خوب #سکوت_ذهن #کهکشان_راه_شیری #خودت_باش #انرژی_درمانی #انرژی_مثبت #عشق #موسیقی_زندگی #اشو #مولانای_جان #شکرگزاری

4048
21 hours ago

👑دوره جامــع صفـــر تا صـد چاکـــــراها👑 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺 ➕سرفصل‌های این دوره: ♦️شناخت چاکـــراهای اصلـی و فرعـی ♦️شناخت چاکـــراهای خـارج از بدن ♦️آموزش روش‌های بررسی و چک کردن وضعیت چاکـــراها ♦️وضعیت ارتباط چاکـــراها با سطح آگاهی فردی ♦️آموزش سوتــرا, مانتـــرا و مودرای هر چاکـــرا ♦️بررسی تاثیر وضعیت هر چاکرا بر سلامتـی جسمـی ♦️پاکســازی، رفع انسداد و متعادل‌سازی چاکـــراها با مراقبه‌های ویـژه و موزیک اختصاصی هر چاکـــرا ♦️آموزش پاکســازی چاکـــراها به روش پرانیــک‌هیلنیــگ ♦️آموزش پاکســازی چاکـــراها به روش ای‌اف‌تی [EFT] ____________________________________ ♦️♦️هدیــه دوره: پاکســـازی تصویــری و اختصاصـــی چاکراها برای تک‌تک شرکت‌کنندگـــان دوره، در واتس‌اپ با متد استاد جوان‌دل در یک ساعت ( چاکـــراهای دوازده‌گانــه و فرعــی مهـم ) ____________________________________ |دوره به صورت مجازی در تلگـــرام برگزار می‌شود. |بها دوره با 50% تخفیف : 600 هزارتومان 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺 . برای ثبت درخواست و ثبت‌نام دایرکت مراجعه نمایید ⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕ T.me/roohebartar گروه انرژی مثبت *جهت دریافت انرژی شبانه رایگان به گروه ما بپیوندید.* ⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕ . #چاکرا_تراپی #چاکراها #پاکسازی_از_راه_دور #کارما #متافیزیک #ماورا #انرژیدرمانی #جذب_عشق #لاکچری #لایف_استایل #زمین_جدید #بعدپنجم #هوروسکوپ #یوگا #مراقبه #مدیتیشن #درمان_کرونا #واکسنکرونا #فرکانس_مثبت #ارتعاش #موفقیت #شمس #شمع #جذب_ثروت

400
Yesterday

آیا تابحال به این اندیشیده اید که نام شما چه تاثیری در زندگی و سرنوشت شما دارد؟! آیا می دانستید که اعداد کیهانی مربوط به نام شما خصوصیات اخلاقی، استعدادها و حتی شغل شما را تعیین می کند؟! @code_keihani444 ارتعاش نام و کد کیهانی 💜💚😍 سرنوشت هر انسانی تابع عوامل متفاوت و البته مهمی است که از بدو تولد تا پایان زندگی همراه اوست... 🤗🥰 این عوامل گاهی مانند اراده، ایمان، آگاهی، تلاش،... اکتسابی است و گاهی مانند ژنتیک، والدین، نام، محیط ذاتی است...👌🏽 در این میان، بر کسی تاثیر نام اشخاص، پوشیده نیست، و اين از وظایف مهم والدین است. سعی ما در این مجال بر این است که با روشی علمی که از بزرگانی همچون شیخ بهایی و سایرین می دانیم. @code_keihani444 💚💜💚💜 در مرحله اول براساس اسم فعلی وضعیت فرد را به شرح زیر مشخص نماییم : 1-عالی، خوب، متوسط، ضعیف 2- صعودی، ثابت، نزولی 3- خوش قدم، خنثی قدم، بد قدم و در مرحله بعد در صورتیکه وضعیت نام جالب نبود اسمی را که برای شخص در وضعیت بهتر می باشد پیدا کنیم.🤗💜🙏🏽😍 ----------------------------- مرجع تخصصی نام شناسی در کشور با روش شیخ بهایی @code_keihani444 👈 👈 ----------------------------- 🆔 @code_keihani444 🆔 @code_keihani444 #آگاهی #آدرین #ارتعاش_نام #اکهارت #کدکیهانی #آکواریوس #فرکانس #ارتعاش_مثبت #ارتعاشنام #بیداری #اسم #عددروح #عددسرنوشت #عددشخصیت #عددمسیرزندگی #جذب #بعدپنجم #عصرآکواریوس #ارزیابی_نام #تفسیر_ارتعاش_نام #روند_انرژی_نام #اصلاح_نام #بررسی_تفاهم_زوجین #انتخاب_نام_نوزاد #پاقدم_نوزاد #کد_کیهانی #بررسی_مهاجرت #شیخ_بهایی #تغییر_نام

750
Yesterday

خداوند رو در پست های مختلف کانالها و متنهای عرفانی و تفسیرهای پیچیده نمیتونی پیدا کنی خداوند رو در سکوت، در زمانیکه فارغ از همهمه ی دنیای بیرونت توجهت رو میبری به درونت و با خودت در خودت سکوت و تنهاییت رو مرور میکنی میتونی پیدا کنی خداوند رو در سکوت و تنهایی درونت بدون ایکاشها و افسوسها و خشم ها و ترسها در لحظه ای که جسم و دنیای فیزیکیت رو رها میکنی و در فضای خلاء در نیستیه مطلق به هستی نگاه میکنی میتونی حضور و عظمتش رو در بینهایتی بیکران درک و احساس کنی راه خودت روپیدا کن چون راه تو شبیه راه هیچکس نیست . . . #چشم_سوم #چاکرا #خودشناسی #خودبرتر #عصرآکواریوس #عزت_نفس #عشق #قانون_جذب #قانون_ارتعاش #قدرت_درون #صدای_درون #کارما#کندالینی #مدیتیشن_چشم_سوم #مدیتیشن #مراقبه #ماتریکس #اشو #نیروی_برتر #لایت_ورکر #بیداری_معنوی #شکر_گذاری #راز #بعدپنجم #meditations #gambron

3425
Yesterday

تو _خدايى_ و_ ديگران نيز_ خدا. مثل خدا راه برو, طورى راه برو كه گويى خدا بوده اى.ناگهان تغييرات زيادى را در انرژى خود خواهى ديد .و مانند خدا بنشين و حرف بزن و رفتاركن, مانند خدا ارتباط برقرار كن .اما هميشه به ياد بسپار كه تو خدايى و ديگران نيز خدا هستند. طورى به درخت نگاه كن كه انگار تو او را آفريده اى,تو خدايى و درخت نيز خداست. به زودى ميبينى وقتى اين آب و هوا در تو ساكن شود متفاوت نفس ميكشى, عشق ورزيدنت متفاوت ميشود, متفاوت حرف ميزنى و متفاوت ارتباط برقرار ميكنى .اين آب و هوا همه چيز را در اطرافت تعييرخواهد داد . #بعدپنجم #متافیزیک_ماوراالطبیعه

1220
Yesterday

🌈💜🍁🌻 : زندگیِ مردم را چنان شلوغ می بینم که دلم برایشان می‌سوزد! حتی ذره‌ای فضا، قدری آسمان خالی نیز در درون ندارند! و کسی که آسمانی در درونش ندارد، چگونه می‌تواند رها شود؟! برای رهایی، آنچه که نیاز است، آسمان درون است! و زمانی که آسمان درون با آسمان کائنات یگانه گردد، آن یگانگی، آن ممزوج شدن را، "رهایی" می نامند! #راجنیش : @ceeport .hooponopono @ceeport .hooponopono : #آلوها #هاوایی #هوا ُپونوپونو #سیپورت #پاکسازی #پاکسازی_ذهن_ناخودآگاه #بدون_محدودیت #محدوده_صفر #صفر #اوشو #زندگی #زندگی_با_خاطرات_دیتاها #مدیتیشن #بیذهنی #ساتوری #لذت_بردن #لحظه_حال #شاهدی #بعدپنجم #زمین_نو #عصر_طلایی #عشق_ورزی #رهایی #بیداری #hooponopono #ceeport #zero_limits #osho

77228
Yesterday

تو_خدایی_و_دیگران_نیز_خدا مثل خدا راه برو، طوری راه برو که گویی خدا بوده‌ای. ناگهان تغییرات زیادی را در انرژی خود خواهی دید. و مانند خدا بنشین و حرف بزن و رفتار کن، مانند خدا ارتباط برقرار کن اما همیشه به یاد بسپار که تو خدایی و دیگران نیز خدا هستند. طوری به درخت نگاه کن که انگار تو او را آفریده‌ای، تو خدایی و درخت نیز خداست. به زودی می‌بینی وقتی این آب و هوا در تو ساکن شود متفاوت نفس می‌کشی، عشق ورزیدنت متفاوت می‌شود، متفاوت حرف می‌زنی و متفاوت ارتباط برقرار می‌کنی این آب و هوا همه چیز را در اطرافت تغییر خواهد داد. . . #چشمسوم #چاکرا_تراپی #جهان_موازی #خودشناسی #خرد #خود_برتر #عصر_آکواریوس #کارما#مدیتیشن #مدیتیشن_چشم_سوم #مراقبه_درمانی #اوشو #اکهارت_تله #لایت_ورکر #بیداری_معنوی #ماتریکس #شکر_گذاری #راز #بعدپنجم #gambron #meditations #osho

66312
Yesterday

لطفا نظراتتون را کامنت کنید. . . . . #مکاشفه_درون #مثبت_فکر_کن #آکواریوس #بعدپنجم

124

Top photos & videos on #بعدپنجم

4 weeks ago

. . . #آلایا #تلنگر ─═༅࿇༅༅࿇༅═─ ✅❎ ـ ـ ـ ماندن در ماتریکس یا خروج از آن ... ؟؟ " انتخاب با شماست" — اصولا فرد با دو گزینه روبرو است ... ❎ ... ماندن در ماتریکس : — به دنیا می آیید ، در 4 سالگی مهد کودک ، 7 سالگی مدرسه ، بعد دانشگاه و غیره ... شاغل می شوید ، 27 سالگی ازدواج ، بچه دار می شوید ، در پایان بازنشسته می شوید ، در 72 سالگی می میرید ... مرخصی هایی داشته اید و اوقات فراغتی هم ... .......... ... — کل فرایند دقیقا طوری طراحی شده است که شما بدانید چه کاری بکنید و چه بگویید و چه رفتاری داشته باشید ... — بیشتر مردم این را انتخاب می کنند چون به نوعی راحت و امن است ... راحت است ، اما سالم نیست ... عمیقا ناراضی و افسرده و بیمار می شوید ، و می پرسید : «من اینجا چکار می کنم؟» ✅ ... خروج از ماتریکس : — از برنامه خارج می شوید... در کوتاه مدت سخت و در بلند مدت بسیار رضایت بخش است ... اما ماتریکس واکنش نشان میدهد ... هرکاری بتواند می کند تا شما را عقب نگه دارد و پایین بکشد ... همسر، فرزندان، دوستان نزدیک، حتی حیوان خانگی جلوی شما را می گیرند ... — همه برنامه ریزی شده اند تا جلوی شما را بگیرند ... — اما هربار شما کاری خارج از ماتریکس انجام می دهید آزادی بیشتری کسب می کنید ... حوزه دسترسی انبساط می یابد و رابطه با خویشتن حقیقی درون تقویت می شود ... " آلایا " . . . ╭━━⊰✨⚜✨⊱━━╮ @GolchindarGolchin ⊱━━╮ ╰━━⊰✨⚜✨⊱━━╯ . . #حقایق_کیهانی #ماتریکس #فرازمینیها #ژنتیک_انسانی #تکامل_انسان #زمین_نو #بعدپنجم #ابعادبالاتر #آلایا #کرایون #بصیرت #امی_کودک_کهکشانی #نجوم #ناسا #سفینه #دی_ان_ای_کوانتومی #اهرام_مصر #عجایب_هفتگانه #عجایب_جهان #نجوم #استفان_هاوکینگ #انشتین #ایلان_ ‌ماسک #پلیدین #آرکتورین #گایا #سیستم_ستاره_ای_پلیدیان #ابراهام_هيكس

17521
2 weeks ago

How people threat you is their karma. How you react is your karma. . * ارتعاشات ما، کارمای ما را رقم می زند. ارتعاش منفی، با خود نتیجه مثبت بهمراه نمی آورد و بلعکس. برای مثال اگر شخصی قصد عصبانی کردن شما را داشته باشد، قصد منفی او، نتیجه ی منفی برای "خود او" بهمراه دارد. و اگر شما به عمل او "واکنش منفی" نشان دهید و عصبانی شوید، این واکنش برای شما هم نتیجه منفی بهمراه دارد. اما اگر "واکنش مثبت" دهید، یعنی آرامشتان را حفظ کنید، این واکنش برای شما نتایج مثبت بهمراه دارد. دوستان می تونن به هرم ارتعاشات در همین پیج مراجعه کنند. . . #قانون_کاي ٔنات #کارما #دیگران #ذهن #من_ذهنی #ایگو #یونیورس #بعدپنجم ٓگاهی #درون #بیرون #انسان #عقل #روح #جسم #خرد #هیجانات #هیجانات_منفی #روانشناسی #خودشناسی #ین_یانگ #زندگی #قانون_جذب #کنترل_ذهن #قدرت_جذب

1.5k9
4 weeks ago

ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺎﺷﯽ؛ ﺗﻤﺎﻡ ﻫﺴﺘﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ . ﺯﯾﺮﺍ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺴﺘﯽ . ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮ؛ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ . ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻧﻘﺼﯽ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮ . ﺗﻨﻬﺎ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻗﺎﺩﺭﯼ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﯽ . ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﺻﻠﺢ . ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﻪ، ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ . ﻋﺸﻖ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺴﺖ ﻭﻟﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﮑﺎﺭ ﺍﺳﺖ . ﭘﺲ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺯﺑﺎﻧﺖ ﺑﺎﺵ . ﺳﮑﻮﺕ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻮﺩﺕ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﮑﻦ . ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻮﺩﺕ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﮑﻦ . ﺷﺎﺩﯼ ﮐﻦ؛ ﺁﻭﺍﺯ ﺑﺨﻮﺍﻥ . ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺫﻫﻨﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ . ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﮑﻮﺕ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭﺍﺭﺩﺕ ﻣﯿﺸﻮﺩ . ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯﯾﺪﻥ؛ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﺍﮔﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ؛ ﺑﭙﺬﯾﺮﯼ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺑﺎﺷﯽ؛ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺳﺖ . ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻨﮕﺮﯼ؛ ﺍﻭ ﻭﺍﻻ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ . ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻋﺠﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﮑﻨﯽ . ﺩﺭﺩ ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ . ﺯﯾﺮﺍ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻌﺸﻮﻗﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯽ ﺍﻣﺎ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ . ﺍﻣﺎ ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﮑﺮﺕ؛ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﺕ ﺑﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ . ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﯽ . ﺯﯾﺮﺍ ﺍﻭ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺍﺳﺖ . ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ . ﺍﮔﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺼﺎﺣﺒﯽ؛ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺷﻬﻮﺕ ﺍﺳﺖ . ﺍﮔﺮ ﻧﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮﻗﺖ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻤﺎﻧﯽ؛ ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﯼ . ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﮐﺴﺐ ﻋﺸﻖ؛ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ . ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﯾﺜﺎﺭ ﮐﻨﯽ؛ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ . ﻭﺍﻻﺗﺮﯾﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ؛ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﺪ . ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ؛ ﯾﮏ ﺳﺮﻭﺩ ﺍﻟﻬﯽ ﺍﺳﺖ . ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎ؛ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ؛ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﺸﺪﻧﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ . ﺍﮔﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻭ ﯾﮏ ﺩﻝ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯﯼ؛ ﺍﺯ ﻋﻤﻖ ﺩﻟﺖ؛ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﺸﻮﺩ . ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ . ﺍﺻﻼً ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﻭ ﻧﺸﺎﻁ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ . ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻘﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ؛ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻧﮑﻦ . ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺪﻫﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ . ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﯽ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﺑﺎﺵ . ﻭﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﺵ . ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ . ﭘﺲ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﺪ . ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮﺩﺕ ﻫﺴﺘﯽ . ﺍﺻﯿﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ . ﺍﺻﯿﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﻮﺩﻥ . ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺖ، ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﺖ، ﻧﻔﺮﺗﺖ ﻭ ﻋﺸﻘﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﺻﯿﻞ ﺑﺎﺷﯽ . ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﻃﻤﻊ ﮐﺎﺭﻧﺪ؛ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻬﯽ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻭﺯﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺣﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اشو #بیداری_معنوی #مدیتیشن #آرامش #عشق #لایت_ورکر #بعدپنجم #زمین_جدید #عصرآکواریوس 🌎🌠 #تله_پاتی #اینستاگرام #ایندیگو #خدایاشکرت #خداوند #نور #فرشتگان_مقرب #چشم_سوم #متافیزیک

2.9k93
1 weeks ago

✨💠✨ You did not come here to serve fictitious money and governments. You came here to bring heaven to EARTH.✨🌏 ✨ برخی سوال می کنند منظور از بهشت چیست؟ دنیا، دنیای دوگانگیست. یعنی از هر چیز مخالفش هم وجود دارد. زیرا ذهن فقط از اینطریق می تواند فرق بین دو چیز را بفهمد.مثل بالا و پایین، بد و خوب، کم و زیاد، مذکر و مونث، بهشت و جهنم. اما دنیای روح فرق دارد. روح یگانه است و در دنیای روح اینگونه دوگانگیها وجود ندارد. و دلیل حضور ما در این دنیای دوگانگیها، هدایت ذهن جمعی به یگانگیست. و متوجه کردن این جسم که "دوگانگی" توهمی بیش نیست. و اون رو با یگانگی خودمون همراه کنیم. منظور از بهشت همین است. #قانون_کاي ٔنات #کارما #دیگران #ذهن #من_ذهنی #ایگو #یونیورس #بعدپنجم ٓگاهی #درون #بیرون #انسان #عقل #روح #جسم #خرد #هیجانات #هیجانات_منفی #روانشناسی #خودشناسی #ین_یانگ #زندگی #قانون_جذب #کنترل_ذهن #قدرت_جذب

1.2k16