رضا فروزان @reza_forozan929

از کم بودن نترس .. کم باشی نهایتش ،ولت میکنن ،، ولی ،زیاد که باشی ،حیفت میکنن... مراقب باش رفیق حیف نشی !! -

98 following3 posts120 followers

120 Followers